Z dniem 1 października 2020 r. MZGK Sp. z o.o. uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników została postawiona w stan likwidacji.

Z dniem 1 czerwca 2020 r. MZGK Sp. z o.o. zaprzestała działalności ciepłowniczej.
"Ogrzewanie" Piotrkowa przejęła Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski Sp. z o.o.

     3 września 2020 r.


Regulamin z załącznikami określający zasady zdalnego udziału w Zgromadzeniu Wspólników MZGK Sp. z o.o.

Regulamin określający zasady zdalnego udziału w Zgromadzeniu Wspólników MZGK Sp. z o.o.

Instrukcja obsługi logowania, głosowania oraz udziału w dyskusji Zgromadzenia Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Wzór oświadczenia Wspólnika zamierzającego wziąć udział w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Wzór oświadczenia Pełnomocnika zamierzającego wziąć udział w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Wzór pełnomocnictwa na Zgromadzenie Wspólników

Opis systemu do głosowania (ulotka dostawcy)