Aktualności - 2008


     24 listopada 2008 r.

                

Nowatorski projekt „Ciepło systemowe” w naszym mieście

Ciepło jest jednym z podstawowych mediów, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszego miasta. Jego dostarczanie do poszczególnych obiektów może odbywać się poprzez ogrzewanie indywidualne w którym każdy we własnym zakresie ogrzewa swoje mieszkanie za pomocą np.: kotła centralnego ogrzewania na paliwa stałe, gaz lub olej opałowy. Może to się odbywać również poprzez ogrzewanie zdalczynne z miejskiej sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych, gdzie ciepło odprowadzane jest ze źródeł ciepła tj: Ciepłowni C-1 lub C-2 do dużej ilości odbiorców zamieszkujących budynki wielorodzinne czy do różnego rodzaju budynków użyteczności publicznej, instytucji, itp.

W przyszłości przewidywany jest wzrost zapotrzebowania na ciepło będący wynikiem przyłączania do miejskiej sieci ciepłowniczej starych budynków (termomodernizacja), lub wskutek podłączania nowych budynków i innych obiektów ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa indywidualnego - jednorodzinnego.

Wzrost zapotrzebowania będzie przede wszystkim wynikiem konkurencyjności pod względem cenowym związanym z ogrzewaniem, a co najważniejsze z bezpieczeństwem i brakiem jakiejkolwiek potrzeby ingerencji zewnętrznej w obsługę związaną z cyklem ogrzewania. Ciepłownie miejskie posiadają konkurencyjna cenę ciepła w porównaniu do obiektów ogrzewanych za pomocą kotłów, oleju opałowego lekkiego, gazu ziemnego i propan-butan oraz ogrzewania elektrycznego. Z tym również wiąże się wysoki komfort użytkowania węzła cieplnego, który jest wyposażony w nowoczesną automatykę pozwalającą na gospodarowanie ciepłem zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem odbiorcy. Daje to możliwość stałej kontroli nad ilością dostarczanego ciepła oraz zaprogramowania zaniżeń temperatur np. nocnych czy też weekendowych. Poza tym nowoczesne węzły ciepłownicze są urządzeniami o dużo wyższej trwałości i niezawodności pracy niż kotłownie gazowo-olejowe.

W związku z powyższym Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Piotrkowie Trybunalskim podjął decyzję o przystąpieniu do nowatorskiego programu pod nazwą „Ciepło systemowe”. Projekt realizowany jest w Polsce z inicjatywy kilku przedsiębiorstw ciepłowniczych pod pieczą Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. Program ciepło systemowe jest oparty na zrzeszeniu firm ciepłowniczych, a także wszelkich pokrewnych w tej działalności branż. Wszystkich uczestników tego programu łączy przede wszystkim dbałość o świadczenie usług i sprzedaż produktu wysokiej jakości w oparciu o surową Kartę Standardów. Celem tego programu jest przede wszystkim wprowadzenie nowoczesnych standardów dotyczących usług i szeroko rozumianej obsługi klienta, tak aby odbiorcy osiągnęli wysoką jakość i pełną satysfakcję z dostarczanego produktu.

W 2004 roku w porozumieniu i za zgodą Gminy wykonano modernizację w rejonie ul. Orlej ok. 200 m magistrali ciepłowniczej
o średnicy Ø 400 mm (sieć ciepłownicza zbudowana jest z dwóch rur). Inwestycja ta w całości sfinansowana i wykonana została przez MZGK Spółka z o. o. Polegała ona na wymianie najstarszego odcinka ciepłociągu zbudowanego w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia w tradycyjnej technologii kanałowej z nie spełniającą swojej roli izolacją cieplną, na nowoczesny system rur preizolowanych o lepszych właściwościach izolacyjnych z możliwością lokalizacji miejsca ewentualnej awarii – wycieku wody sieciowej.

W 2007 roku na tych samych zasadach wykonano także I etap remont sieci w rejonie osiedla Wysoka/Łódzka.

W 2009 roku MZGK ma w swoich planach wykonanie II i III etapu tej inwestycji a także remontu sieci ciepłowniczej znajdującej się
w okolicach ul. Osieckiej w Piotrkowie Trybunalskim.

Te wszystkie remonty związane m.in.: z budową sieci ciepłowniczej wykonanej z nowoczesnych rur preizolowanych gwarantują stabilność w dostawie ciepła, a przy okazji zapewniają jego niskie straty.

Podstawową zaleta systemu centralnego ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej jest bardzo wysokie bezpieczeństwo działania tzw. bezobsługowość a co za tym idzie brak jakiegokolwiek zagrożenia wybuchem gazu lub zatrucia.

W związku z kosztami z jakimi związane jest ogrzewanie, to również ciepło z miejskich zakładów ciepłowniczych jest niezwykle konkurencyjne co pokazuje poniższa tabela. Zapewnienie stabilności cenowej jest na bieżąco kontrolowana i monitorowana przez Urząd Regulacji Energetyki. Poza tym stała cena ciepła jest gwarantowana poprzez sposób jego wytwarzania oparty na krajowym miale węglowych, który jest pewnym i najtańszym nośnikiem energii w Polsce.

W dniu 2 grudnia b.r. w Centrum Sportu i Kongresu Sport Hotel w Bełchatowie odbędzie się konferencja nt.: „Ciepło nowej marki. Program Promocji Ciepła Systemowego – przyszłość pod znakiem bezpieczeństwa i komfortu”. Konferencja zorganizowana jest przez przedsiębiorstwa ciepłownicze z rejonu centralnej Polski, a jednym z nich będzie MZGK Sp. z o. o. w Piotrkowie Trybunalskim. Podczas konferencji podpisane zostaną umowy dotyczące przystąpienia do Programu Promocji Ciepła Systemowego.

Małgorzata Wiernicka – rzecznik prasowy     31 lipca 2008 r.

Nowa taryfa dla ciepła...

Na wniosek Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki podjął decyzję nr OŁO – 4210 – 17(5) 2008/204/IX/BW z dnia 4 lipca 2008 roku zatwierdzającą nową taryfę dla ciepła, którą opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego nr 242, poz. 2179 z dnia 19 lipca 2008 roku. Nowe ceny i stawki opłat będą obowiązywały od dnia 1 września 2008 roku do 31 sierpnia 2009 roku i będą dotyczyły opłat za korzystanie z ciepła w tym także używania ciepłej wody przez naszych odbiorców. Szczegółową, nową taryfę dla ciepła można znaleźć na stronie internetowej Spółki: www.mzgk-piotrkow.pl.

Średni wzrost cen i stawek opłat za ciepło wynosi 10,3 % i jest spowodowany głównie kolosalnymi podwyżkami cen energii elektrycznej, miału węglowego a także kosztów transportu i podatku od nieruchomości. Ceny energii elektrycznej tylko w tym roku wzrosły prawie o 25 %.

Sporządzenie na takim poziomie kalkulacji cen (i tak niewielkich w porównaniu do wzrostu cen energii elektrycznej i węgla) możliwe było dzięki prowadzonej od dłuższego już czasu przez MZGK Sp. z o. o. szeregu modernizacji majątku ciepłowniczego sfinansowanej ze środków własnych Spółki oraz racjonalizacji kosztów i wzrostowi wydajności pracy.

W związku z tym koszty ciepłej wody ustalane są poprzez zarządców spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz właścicieli budynków mieszkalnych. Będą oni rozliczać koszty ciepła według nowych stawek, natomiast odbiorcy powinni spodziewać się wzrostu opłat nie wyższego niż średnio o 10,3 %.

Przypominamy, że w roku ubiegłym średni wzrost cen i stawek opłat wynosił zaledwie 1,55% i był niższy od prognozowanego wskaźnika inflacji w poprzednim roku.

W miesiącu lipcu b. r. MZGK Sp. z o. o. przeprowadził prace remontowe i konserwacyjne sieci ciepłowniczej, które miały na celu utrzymanie jej w należytym i bezawaryjnym stanie technicznym podczas zimowego sezonu grzewczego.
W związku z tym, w lipcu występowały jedno bądź kilkudniowe wyłączenia dostawy ciepła do niektórych rejonów naszego miasta. Remont sieci był wykonywany poprzez sukcesywne wyłączenia i konserwację odgałęzień sieci przez pracowników Zakładu Ciepłowniczego C-2 przy współpracy wszystkich niezbędnych do realizacji remontu służb MZGK Sp. z o. o.

Remonty polegały m.in.: na regeneracji lub w razie zaistniałej potrzeby wymianie armatury odcinającej, odpowietrzającej i odwadniającej. W tym samym czasie były także wypalane nowe przyłącza ciepłownicze, których zadaniem jest zapewnienie dostaw ciepła nowym odbiorcom. Prace remontowe sieci ciepłowniczej prowadzone przez MZGK Sp. z o. o. w Piotrkowie Trybunalskim zostały zakończone już 18 lipca. Ponadto od zakończenia okresu grzewczego trwają remonty urządzeń i instalacji służących do wytwarzania ciepła w Zakładzie Ciepłowniczym C-1 i C-2 w większości realizowane przez zatrudnionych tam pracowników.

Małgorzata Wiernicka – Rzecznik prasowy.

     3 lipca 2008 r.

Zakres robót dla miejskiej sieci ciepłowniczej w przerwie remontowej
od 7 lipca do 18 lipca 2008 r.
Harmonogram robót dla miejskiej sieci ciepłowniczej w przerwie remontowej
od 7 lipca do 18 lipca 2008 r.


[klinij tabelkę aby powiększyć]

Archiwum 2009 rok
Archiwum 2008 rok
Archiwum 2007 rok

do góry

Ostatnia aktualizacja:
Copyright © 2010 MZGK Spółka z o.o.
Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024x768
Odwiedziło nas już: