Archiwum - Aktualności 2007 rok


     14 grudnia 2007 r.

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. informuje, że w dniu:
- 24 grudnia (Wigilia)
Kasa będzie czynna w godzinach od 7.30 – 13.30
Biuro Obsługi Klienta będzie czynne od 7.00 – 14.00
- 31 grudnia (Sylwester)
Kasa będzie czynna w godzinach od 7.30 – 14.30
Biuro Obsługi Klienta będzie czynne od 7.00 – 15.00

     14 grudnia 2007 r.

Nowa i pełnoprawna Rada Nadzorcza w MZGK
    W dniu 8 grudnia 2007 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Piotrkowie Trybunalskim którego głównym celem było wybranie nowej Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z przepisami prawa i orzeczeniami Sądów. Zgromadzenie to zostało zwołane na wniosek Zarządu Spółki MZGK. Stanowisko Zarządu było zbieżne ze stanowiskiem Prezydenta Miasta, reprezentującego największego udziałowca Spółki tzn. Gminę Piotrków Trybunalski.
    Zgromadzenie zostało zwołane w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi stwierdzającym, że Uchwała Zgromadzenia Wspólników z dnia 21 kwietnia b. r. powołująca obecną Radę Nadzorczą została powzięta niezgodnie z obowiązującym prawem.
    Wprawdzie Zarząd Spółki wniósł apelację od tego wyroku do Sądu Apelacyjnego w Łodzi, jednakże zostało podtrzymane stanowisko Sądu Okręgowego.
    W związku z tym koniecznością było uregulowanie spraw dotyczących poprzedniego Zgromadzenia Wspólników tak aby nowy Regulamin Rady Nadzorczej nie posiadał defektów prawych poprzedniego regulaminu oraz tak aby nie budził żadnych zastrzeżeń Wspólników. Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników podjęte zostały uchwały dotyczące m. in. zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, a także zatwierdzającej Regulamin Wyborczy do Rady Nadzorczej Spółki.
    W związku z tym w piotrkowskich mediach pojawiało się wiele tez i spekulacji dotyczących bezprawnego wyboru członków Rady Nadzorczej a więc i Zarządu Spółki.
    Po zatwierdzeniu uchwały udziałowcy dokonali wyboru Rady Nadzorczej w składzie: Lidia Drechna, Marek Krawczyński, Błażej Przebył reprezentujący Gminę Piotrków Trybunalski oraz Grzegorz Grzybowski, Sylwester Pielużek, Janusz Wiernicki reprezentujący udziałowców indywidualnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Piotrkowie Trybunalskim.
    Tym samym wraz z wyborem nowej Rady Nadzorczej skończył się okres niedomówień, emocji i nieprawdziwych hipotez a tym samym ogólnego zamieszania dotyczącego Spółki MZGK.


     14 grudnia 2007 r.

   Wzrost „opłaty marszałkowskiej „ za korzystanie ze środowiska

     6 sierpnia 2007 r.

   Nowa taryfa na ciepło 2007-2008


   Nowa taryfa na wodę i ścieki 2007-2008

     2 lipca 2007 r.

   Zakres robót dla miejskiej sieci ciepłowniczej w przerwie remontowej od 2 lipca do 15 lipca 2007 r.
Archiwum 2009 rok
Archiwum 2008 rok
Archiwum 2007 rok

do góry

Ostatnia aktualizacja:
Copyright © 2010 MZGK Spółka z o.o.
Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024x768
Odwiedziło nas już: