Ciepło sieciowe to


Odczyty


Odczytów pobranej energii cieplnej dokonuje się w cyklu miesięcznym, w ostatni dzień roboczy każdego miesiąca,
tzn., że nie dokonuje się ich w soboty i dni ustawowo wolne


Taryfa dla ciepła


     Taryfa dla ciepła - obowiązująca od 14 czerwca 2019 r. do 13 czerwca 2020 r.

Taryfa zatwierdzona decyzją nr OŁO.4210.10.2019.BG Prezesa Urzędu Regulacji z dnia 24 maja 2019 r.     Zmiany do taryfy dla ciepła - obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. do 31 maja 2019 r.

Zmiany do taryfy zatwierdzone decyzją nr OŁO.4210.23.2018.AWO Prezesa Urzędu Regulacji z dnia 17 grudnia 2018 r.     Taryfa dla ciepła - obowiązująca od 1 czerwca 2018 r. do 31 maja 2019 r.

Taryfa zatwierdzona decyzją nr OŁO.4210.2.2018.BG Prezesa Urzędu Regulacji z dnia 7 maja 2018 r.     Taryfa dla ciepła - obowiązująca od 10 marca 2017 r. do 09 marca 2018 r.

Taryfa zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji nr OŁO-4210-41(26)/2016/2017/204/XIV/BG z dnia 15 lutego 2017 r.     Taryfa dla ciepła - obowiązująca od 1 stycznia 2014 r. do 09 marca 2017 r.

Taryfa zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji nr OŁO-4210-41(15)/2013/204/XIII/BG z dnia 3 grudnia 2013 r.     Taryfa dla ciepła - obowiązująca od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Taryfa zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji nr OŁO-4210-40(15)/2012/204/XII/MG z dnia 28 listopada 2012 r.     Taryfa dla ciepła - obowiązująca od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Taryfa zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji nr OŁO-4210-32(10)/2011/204/XI/BG z dnia 25 listopada 2011 r.     Taryfa dla ciepła - obowiązująca od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Taryfa zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji nr OŁO-4210-7(16)2010/204/X/LK z dnia 6 grudnia 2010 r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 15 grudnia 2010 r. Nr 364, poz. 3413.    Taryfa dla ciepła - obowiązująca od 10 lutego 2009 roku do 31 marca 2010 roku


    Taryfa dla ciepła - obowiazująca od 1 września 2008 roku do 9 lutego 2009 roku

Pobierz Adobe Reader'a      

Pobierz Foxit Reader'a        

Ostatnia aktualizacja:
Copyright © 2010 MZGK Spółka z o.o.
Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024x768
Odwiedziło nas już: