Ciepło sieciowe to

O firmie

Działalność MZGK
MZGK Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi działalność koncesjonowaną w zakresie:
 wytwarzania ciepła na podstawie koncesji udzielonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/360/204/U/2/98/BK z dnia 26 października 1998 r., z późniejszymi zmianami.
 przesyłania i dystrybucji ciepła na podstawie koncesji udzielonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/371/204/U/2/98/BK z dnia 26 października 1998 r, z późniejszymi zmianami.

Ponadto MZGK Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim posiada:
 pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do spalania paliw o nominalnej mocy ponad 50 MW zlokalizowanej na terenie Zakładu Ciepłowniczego C-1.
 pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do spalania paliw o nominalnej mocy ponad 50 MW zlokalizowanej na terenie Zakładu Ciepłowniczego C-2.

System ciepłowniczy
W skład tego systemu wchodzą:
  źródła ciepła:
    a) ciepłownia C-1 - zlokalizowana w południowej części miasta przy ul. Orlej - wyposażona w 3 kotły WR-25;
    b) ciepłownia C-2 - zlokalizowana w północnej części miasta przy ul. Rolniczej 75 - wyposażona w 2 kotły WR-25;
  sieć ciepłownicza (magistrala główna, sieć rozdzielcza, przyłącza) typu promieniowo-pierścieniowego,
  układ węzłów ciepłowniczych.

Sieć ciepłownicza w Piotrkowie Trybunalskim jest siecią typu promieniowo-pierścieniowego i składa się z:
  sieci magistralnej o długości 13,54 km,
  sieci rozdzielczej o długości 12,38 km,
  sieci przyłączeniowej o długości 16,50 km.Zarząd MZGK - Prezes Zarządu

Marek Krawczyński


Rada Nadzorcza

Leszek Dolny, Krzysztof Konera, Michał Król, Zbigniew Stankowski, Paweł Warakomski, Zbigniew Włodarczyk


Zgromadzenie Współników

Udziałowcy indywidualni - 295 osób - 402 udziały
Gmina Piotrków Trybunalski            - 198 udziałówDane MZGK

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Rolnicza 75
tel. +48 44 645-16-05 tel./fax+48 44 645-16-04

www.mzgk-piotrkow.pl
e-mail: sekretariat@mzgk-piotrkow.pl

Krajowy Rejestr Sądowy Nr 0000000879 - Sąd Rejonowy Łódź-Śródmieście

NIP: 771-17-98-036, REGON: 590488125

Kapitał zakładowy: 600.000 zł
Ostatnia aktualizacja:
Copyright © 2010 MZGK Spółka z o.o.
Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024x768
Odwiedziło nas już: