Z dniem 1 października 2020 r. MZGK Sp. z o.o. uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników została postawiona w stan likwidacji.

Z dniem 1 czerwca 2020 r. MZGK Sp. z o.o. zaprzestała działalności ciepłowniczej.
"Ogrzewaniem" Piotrkowa zajęła się Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski Sp. z o.o.

Władze spółki

Likwidator

dr Grzegorz Karwat


Rada Nadzorcza

Leszek Dolny, Andrzej Kacperek, Krzysztof Konera, Zbigniew Stankowski, Paweł Warakomski, Zbigniew Włodarczyk


Zgromadzenie Wspólników

Udziałowcy indywidualni - 295 osób - 402 udziały
Gmina Piotrków Trybunalski            - 198 udziałówDane MZGK

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.w likwidacji
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Rolnicza 75
tel. +48 44 645-16-05 tel./fax+48 44 645-16-04
www.mzgk-piotrkow.pl
e-mail: sekretariat@mzgk-piotrkow.pl
Krajowy Rejestr Sądowy Nr 0000000879 - Sąd Rejonowy Łódź-Śródmieście
NIP 771-17-98-036, REGON 590488125

Kapitał zakładowy 600.000 zł