Ciepło sieciowe to:

Aktualności 2010

     17 grudnia 2010 r.

Gazele Biznezu 2010

Z wielką radością informujemy, że w XI edycji rankingu najbardziej dynamicznych małych i średnich firm po raz V wyrózniony został Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim, otrzymując wyróżnienie Gazele Biznesu 2010.
Ranking ten uwzględnia wyniki ostatnich trzech lat tj. okres 2007-2009, czyli dwunastu kwartałów, z których pięć przypadło na czas kryzysu. Pozycja w rankingu odzwierciedla rozwój mierzony przyrostem obrotów i osiaganymi zyskami.
Listę rankingową na zlecenie redakcji "Pulsu Biznesu" przygotowała wywiadownia gospodarcza Coface Poland, która specjalizuje się w gromadzeniu i przetwarzaniu informacji o firmach, w oparciu o następujące kryteria:
- firma rozpoczęłą działalność przed rokiem 2007 i prowadzi ją nieprzerwanie do dziś,
- firma w latach 2007-2009 ani razu nie odnotowała straty,
- firma w latach 2007-2009 z roku na rok odnotowywała przyrost sprzedaży,
- firma w roku 2007 osiągnęła wartość sprzedaży nie mniejszą niz 3 mln zł i nie większą niz 200 ml zł,
- firma przynajmniej od roku 2007 publikuje swoje wyniki finansowe.
Osiagnięty wynik w rankingu potwierdza wielki potencjał tkwiący w małych i średnich firmach i pozwala z nadzieją oczekiwać na listę rankiingową Gazele Biznesu 2011.

Zarząd MZGK


     28 czerwca 2010 r.

     Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza konkurs fotograficzny

"Piotrkowskie ciepłownictwo"

     Szczegółowy regulamin konkursu przedstawia załącznik.
     Zapraszamy do udziału w konkursie.

Zarząd MZGK


     31 maja 2010 r.

Do odbiorców ciepła zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej

Informujemy, że w dniach 5-18 lipca 2010 r. nastąpi przerwa w dostawie ciepła spowodowana koniecznością wykonania remontów i przeglądów sieci ciepłowniczych.
Wszystkie prace na sieci ciepłowniczej wymagające zrzutu nośnika ciepła należy przeprowadzać w czasie przerwy remontowej po uprzednim uzgodnieniu ich terminu z MZGK.
Zgłoszenia terminu zrzutu nościka ciepła należy zgłaszać do MZGK w terminie do 15 czerwca 2010 r.
Remont i przegląd sieci dokonywany będzie sukcesywnie odcinkami, co wyraźnie skróci okres przerwy w dostawie ciepła.
Jednocześnie informujemy, że prawidłowe pod względem zakresu i jakości wykonanie remontów zapewni niezakłócone dostawy ciepła w sezonie grzewczym.
Przepraszamy za utrudnienie wynikłe z tego tytułu.

Zarząd MZGK


     4 stycznia 2010 r.

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2010 r., na mocy porozumienia z Piotrkowskimi Wodociągami i Kanalizacją Spółka z o.o., MZGK Spółka z o.o. nie prowadzi działalności w zakresie usług wodociągowo - kanalizacyjnych.
Jednocześnie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2010 r. siedziba MZGK Spółka z o.o. została przeniesiena pod adres:

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Rolnicza 75.

Zarząd MZGKArchiwum 2009 rok
Archiwum 2008 rok
Archiwum 2007 rok
Ostatnia aktualizacja:
Copyright © 2010 MZGK Spółka z o.o.
Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024x768
Odwiedziło nas już: