Ciepło sieciowe to:

Pogotowie ciepłownicze

W przypadku zauważonych nieprawidłowości w pracy miejskiego systemu ciepłowniczego, t.j. : braku dostaw ciepła do odbiorców, awarii, zakłóceń w pracy węzłów cieplnych i sieci ciepłowniczej eksploatowanych przez MZGK Sp. z o.o. prosimy o informację telefoniczną na niżej wymienione numery telefonów dyżurnych:
Ciepłownia C-2 ul.Rolnicza 75
          697 300 769 / 44 645 16 08 (czynny całą dobę)
          44 645 16 09 (dni robocze 7-15)
Ciepłownia C-1 ul. Orla 1
          697 300 763 / 44 645 16 17 (czynny całą dobę)

W przypadku wystąpienia zakłóceń pracy instalacji centralnego ogrzewania bądź ciepłej wody użytkowej w budynkach zgłoszenia prosimy kierować w pierwszej kolejności do właściwej administracji budynku lub służb przez nie zorganizowanych.

Awarie i remonty

     18 czerwca 2010 r.

Przerwa remontowa na sieci ciepłowniczej


     Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniach 5 - 18 lipca 2010 r. nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody.
     Przerwa w dostawie ciepłej wody spowodowana jest pracami remontowymi na sieci ciepłowniczej - zgodnie z harmonogramem robót.
     Szczegółowy zakres robót przedstawia załącznik.
     Za utrudnienia związane z brakiem ciepłej wody PRZEPRASZAMY

.

Informację wprowadził: Niedośpiał Stanisław     20 stycznia 2010 r.

KOMUNIKAT

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w związku z utrzymującymi się od dłuzszego czasu niskimi temperaturami zewnętrznymi oraz zapowiadanymi jeszcze niższymi temperaturami, w celu utrzymania wysokiej sprawności kotłów ciepłowniczych, zachodzi konieczność czyszczenia jednego z kotłów w ciepłowni C-2.
W związku z powyższym część odbiorców ciepła zasilanych z ciepłowni C-2, tj. zamieszkałych w rejonie Śródmieścia, os. Słowackiego Północ i os. Wysoka, w dniu dzisiejszym tj. 20 stycznia b.r. od godzin popołudniowych do godzin porannych w dniu 21 stycznia b.r. nastąpi chwilowe zaniżenie temperatury czynnika grzewczego dostarczanego do mieszkańców.
Za utrudnienia z tego tytułu PRZEPRASZAMY.

Informację wprowadził: Niedośpiał StanisławAwarie_2009

Ostatnia aktualizacja:
Copyright © 2010 MZGK Spółka z o.o.
Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024x768
Odwiedziło nas już: